Tin tức sự kiện

Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận của mỗi người khác nhau, nhưng các cán bộ Ủy ban MTTQ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì công việc và cộng đồng, thể hiện rõ trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng, củng cố mối đoàn kết, gắn bó tại nơi công tác và nơi cư trú, trở thành những hạt nhân “xây” khối đại đoàn kết.