Tin tức sự kiện

Ngày 4/7, tại Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018. Hội nghị nhằm đánh giá công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 và tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cơ bản chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm, kỳ 2019-2024

Văn bản mới
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
1129/TTr-MTTQ-BTT Lĩnh vực Tổ chức
64/GM-MTTQ-BTT Lĩnh vực Tổ chức
214/KH-MTTQ-BTT Lĩnh vực Tổ chức