Tin tức sự kiện

 Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng năm 2016. Ngày 12/9/2016 tại Hội trường nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2016. Tham dự lớp tập huấn có 60 học viên. Trong đó có 12 học viên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; 48 học viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn.