• Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 639
  • Tháng hiện tại: 17 315
  • Tổng lượt truy cập: 172459
Đăng nhập
ỦY BAN MẶT TRẬN VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH CAO BẰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT liên hệ

1

Vũ Văn Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố CB

0263.854.871

2

Trần Thị Hằng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Hà Quảng

0263.862.998

3

Hoàng T. Vân Anh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN QuảngHòa

0263.820.130

4

Bàn Văn Lân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyên Bình

0263.872.089

5

Nguyễn Ngọc Chính

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VNHoà An

0263.860.134

6

Mông Minh Giang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Bảo lạc

0263.870.235

7

Nông Văn Thông

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Hạ lang

0975.033.566

8

Nông Thanh Toại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thạch An

0263.840.236

9

Nông Văn Hoàn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Trùng Khánh

0263.826.061

10

Nông Ích Cầu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Bảo Lâm

0978.347.391

Thông tin mới nhất
ipv6 ready