• Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 626
  • Tháng hiện tại: 17 302
  • Tổng lượt truy cập: 172446
Đăng nhập
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG

Tổ Chức Bộ Máy Cơ Quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Cao Bằng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT. CƠ QUAN

ĐT. DI ĐỘNG

GMAIL1. TT UB MTTQ tỉnh

01

Lương Tuấn Hùng

Chủ tịch

0965.316.199

minhminh3586@gmail.com

02

Thẩm Văn Phán

Phó Chủ tịch

0206.6515.266

0915.835.604

tvphanhlcb@gmail.com

03

Đặng Thị Duyên

Phó Chủ tịch

0206.6515.696

0914.606.650

dangduyenvpmt@gmail.com

04

Nguyễn Hồng Vân

Phó Chủ tịch

0206.6515.268

0912.695.312

 

2. Văn Phòng

01

Nông Thị Hồng Huyên

Chánh Văn phòng

0206.6515.688

0977.165.982

honghuyenmtcb@gmail.com

02

Đoàn Phương Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0206.6515.688

0916.369.218

 

03

Nông Thị Kim Tuyến

Kế toán

0206.6515.688

0975.495.298

nongtuyennt@gmail.com

04

Mông Thị Hoàn

Văn thư

0206.6515.688

0916.019.686

vanphongmttqcb@gmail.com3. Ban Tổ chức - Tuyên giáo01

Bế Thị Lan

Trưởng ban

0206.6515.689

0916.972.466

belanmtcb@gmail.com

02

Phạm Hải Hồng

Phó Trưởng ban

0206.6515.689

0866.108.886

tuyengiaomtcb@gmail.com4. Ban Phong trào

01

Nông Thị Bay

Trưởng ban

0206.6515.616

0945.266.418

baynongcb@gmail.com

02

Hoàng Thị Hương Lan

Phó Trưởng ban

0206.6515.616

0946.381.676

hoanghuonglan76@gmail.com5. Ban Dân chủ pháp luật01

Trịnh Quý Nam

Trưởng ban

0206.6515.525

0948.179.078

bandcplcb@gmail.com

02

Hoàng Quang Chuẩn

Phó Trưởng ban

0206.6515.525

0946.773.580

bandcplcb@gmail.com

Thông tin mới nhất
ipv6 ready