Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 301
 • Trong tuần: 3 746
 • Tổng lượt truy cập: 208360
 • Tất cả: 664
Đăng nhập
Hội nghị triển khai đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-MTTQ-BTT ngày 19/4/2023 của Ban Thường trục Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy).

Ngày 19/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Hội nghị triệu tập 70 đại biểu, thuộc 04 xã của huyện Hà Quảng (gồm xã Trường Hà, Sóc Hà, Ngọc Đào và thị trấn Xuân Hòa) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các Tổ chức chính trị - xã hội; đại biểu là các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn.

anh tin bai

Đồng chí Nông Thị Bay - Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang triển khai nội dung.

Hội nghị tập trung triển khai thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 23/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thông tin về hoạt động của hệ thống Ngân hàng và triển khai về Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

 Với mục tiêu thực hiện chặt chẽ, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội và tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để tất cả người dân trong tỉnh (nhất là các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã) được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng…

Thông qua hoạt động tập huấn các đại biểu nắm được chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hoạt động đối với tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nắm được quy trình, điều kiện và thủ tục vay vốn; cách thức xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả thu hút các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn vay vốn, góp phần thực hiện chủ trương tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân giữa vùng nông thôn và đô thị trong tỉnh.                                                                             

Nguyễn Cảnh Giang              

 • Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc và chắp cánh ước mơ
 • Chắp cánh ước mơ: Ước mơ làm bác sỹ của cậu bé mắc bệnh máu trắng
  Em Hoàng Vần Kiêm là học sinh lớp 9 trường PTDTBT – THCS Hưng Đạo. Em mắc bệnh máu trắng từ nhỏ, là con mồ côi cả Cha lẫn Mẹ, Kiêm ở với ông bà nội, gia đình thuộc hộ nghèo và không đủ chi phí để đưa em đi chữa bệnh
 • Chắp cánh ước mơ : Cô bé nhỏ kiên cường tự lập
  Mồ côi mẹ, bố cụt cả 2 chân không còn khả năng lao động, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào tiền trợ cấp tàn tật của bố; 02 người con là e Chi và e Na hiện đang sống với Bác
 • Lòng hiếu thảo của cậu bé với người mẹ mù lòa
 • Câu chuyện về cô học trò nhỏ Nguyễn Vương Hải Yến
1 
Tin khác
ipv6 ready