Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 638
  • Trong tuần: 4 605
  • Tổng lượt truy cập: 172458
  • Tất cả: 1087
Đăng nhập
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng

Ngày 02/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp.

anh tin bai

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng; đồng chí Hoàng Văn Cao, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, nhân viên chi nhánh NHCSXH tỉnh; đại diện lãnh đạo 04 Tổ chức chính trị - xã hội (Hội CCB tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;

Chương trình phối hợp tập trung với 04 nội dung: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” và hoạt động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; công tác phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; Đề án 07-ĐA/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

anh tin bai

Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng cho biết chính sách giảm nghèo luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và là chính sách quan trọng của Nhà nước ta trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, Ngân hàng CSXH và các tổ chức CT-XH nhận ủy thác (Hội ND, HPN, HCCB, ĐTN) đã phối hợp triển khai, thực hiện, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đến ngày 28/02/2023 tổng dư nợ 18 chương trình tín dụng đạt 3.497 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách trong những năm qua đã giúp trên 433.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, giúp nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng phát biểu tại lễ ký kết

 

Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể: Hằng năm hai bên luân phiên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức hoạt động đánh giá sơ kết thực hiện và sau 03 năm, 05 năm tiến hành tổng kết đánh giá và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo; giao Ban Phong trào cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Tín dụng chi nhánh NHCSXH tỉnh tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai; hai bên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội qua đó đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển của hoạt động tín dụng chính sách đạt hiệu quả tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới,...

                                                                               Nguyễn Cảnh Giang

 

 

  • Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc và chắp cánh ước mơ
  • Câu chuyện về cô học trò nhỏ Nguyễn Vương Hải Yến
1 
Tin khác
ipv6 ready