Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 654
  • Trong tuần: 4 621
  • Tổng lượt truy cập: 172474
  • Tất cả: 1103
Đăng nhập
Huyện Quảng Hòa tập huấn nghiệp vụ Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ​


Ngày 30/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cho cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc cấp xã của huyện.

Tham dự hội nghị có 74 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 19 xã, thị trấn, Trưởng, phó Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện.

Đổi mới nội dung tập huấn, Ban tổ chức hội nghị đã chuyển tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị trước 10 ngày để nghiên cứu, tập hợp khó khăn vướng mắc để trao đổi, thảo luận, đồng xây dựng câu hỏi, tình huống để đại biểu chuẩn bị trước nội dung thực hành, thảo luận.

Đại biểu tham dự hội nghị chuẩn bị nội dung thực hành, thảo luận.

 

Tại hội nghị các đại biểu được báo cáo viên trao đổi các nội dung cơ bản về Công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Hội nghị dành đa số thời gian để đại biểu thực hành xây dựng kế hoạch giám sát; dự toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng các văn bản hành chính liên quan phục vụ hoạt động giám sát…

Đại biểu trình bày, thảo luận tại hội nghị tập huấn.

 

Nội dung thảo luận, thực hành trao đổi tại hội nghị diễn ra sôi nổi, dân chủ, đại biểu nhiệt tình thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giữa các đơn vị trên địa bàn… giải đáp thắc mắc nâng hiệu quả nội dung tập huấn.

 

Hoàng Quang Chuẩn       

Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật

 

 

  • Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc và chắp cánh ước mơ
  • Câu chuyện về cô học trò nhỏ Nguyễn Vương Hải Yến
1 
Tin khác
ipv6 ready