Hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên

Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng là xã vùng II biên giới, có chiều dài biên giới 10,5km, xã cách trung tâm huyện Hà Quảng 9,6 km về phía Tây Bắc. Có khu di tích lịch sử Pác Bó là nơi được vinh dự thay mặt nhân dân cả nước đón Bác Hồ, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước Người trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam (ngày 28/01/1941). Pác Bó được công nhận là khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. có khu di tích lịch sử Mộ anh Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.914,18 ha; xã có 9 xóm, gồm 436 hộ với 1.700 nhân khẩu, 4 dân tộc chính, trong đó dân tộc Tày chiếm 42,74%, dân tộc Nùng chiếm 53,28%, dân tộc H’Mông chiếm 2,58%, dân tộc Kinh chiếm 1,4%.  Mật độ dân số của xã là 58 người/km2.
 Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam các cấp, sự chỉ đạo của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương trong xây dựng nông thôn mới xã Trường Hà năm 2015 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chi về xây dựng nông thôn mới, hiện nay luôn duy trì và giữ vững các tiêu chi về xây dưng nông thôn mới. Nhân dân xã Trường Hà luôn cần cù, chịu khó, phát  huy truyền thống quê hương cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương chinh sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước.

Nông Văn Hiệusinh năm 1976 đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Trưng Vư­ơng, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng từ tháng 1/2010.
Bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ông thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ và từng năm phù hợp với yêu cầu công tác và tình hình thực tế của địa phương...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên

Từ khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã cũng gặp rất nhiều khó khăn do người dân đa số là hộ nghèo nên việc vận động nguồn lực trong dân rất khó. Chính vì vậy, xã xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để vận động và được nhân dân đồng lòng thực hiện các phần việc trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trước tiên chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã đã tổ chức họp dân lấy ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng xóm. Đồng thời, phát huy tính tiên phong của người đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng đi đầu vận động gia đình, người thân gương mẫu tham gia phong trào. Từ đó, nhiều gia đình đã tự nguyện đóng góp tiền, công lao động, hiến đất để mở đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa xóm.


Tròng Quý II năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cao Bằng tổ chức trao tiền hỗ trợ 25 hộ nghèo xã Chu Trinh, phường Duyệt Trung và phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng xây dựng nhà ở.


Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần vun đắp nên truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh, người cao tuổi được tôn vinh, chăm sóc và tiếp tục phát huy kinh nghiệm sống, uy tín, tiềm năng trí tuệ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       

Kết quả hình ảnh cho xã phong châu huyện trùng khánh
Nằm cách trung tâm huyện Trùng Khánh khoảng 7km, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có đường tỉnh lộ 206 đi qua từ trung tâm huyện Trùng Khánh đến hết địa bàn xã, Xã có tổng số diện tích trên 2.514 ha, xã có 12 xóm hành chính gồm 518 hộ, 2.065 nhân khẩu, có 02 dân tộc chính là tày, nùng cùng chung sống (trong đó: Tày chiếm hơn 90% Nùng chiếm 10%). Cơ cấu lao động xã chủ yếu là lao động nông nghiệp.

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, là ngày hội lớn của thanh niên.