Hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên

Phát huy truyền thống đoàn kết, quê hương cách mạng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Nguyên Bình, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt 8 việc xã, 8 việc xóm, 8 việc hộ gia đình, gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2014 đến nay tuyên truyền được 950 cuộc, có 47.500 lượt người đến dự. Phân cong các thành viên đến từng hộ gia đình nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên, thuyết phục bà con di dời chuồng trại, hiến đất làm đường, nhà văn hóa xóm, đường làng, đường nội đồng..,chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và các tiêu chí khác. Qua đó làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”.


Để phát huy vai trò của tổ chức trong thực hiện QCDC ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ trách nhiệm thông qua các hoạt động trực tiếp sinh hoạt, trao đổi và cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Trong đó, công tác giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện an sinh xã hội được MTTQ và các đoàn thể tăng cường


Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, tình hình kinh tế - văn hóa xã hội có nhiều bước phát triển, là xã biên giới có đường mòn lối mở thông thương với nước bạn Trung Quốc nên tình hình an ninh trật tự có lúc còn diễn biến phức tạp; một số đối tượng từ nơi khác đến bốc hàng, chở hàng trên địa bàn xã có những va chạm với nhân dân làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dựa vào sức mạnh của quần chúng để góp phần ổn định tình hình an ninh ở cơ sở.


Qua 20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 15 năm triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư; khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT, ngày 28/12/2015 về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên toàn quốc từ năm 2016dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng và triển khai các văn bản đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thể hiện qua 5 nội dung trọng tâm cụ thể như


Ông Triệu Văn Thanh, sinh năm 1970, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, là người cán Mặt trận gương mẫu, luôn thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, vai trò cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể tham gia hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng có lỗi sống lành mạnh, có tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, luôn chấp hành tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, qui ước hương ước làng xóm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình vợ con chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

 


Ngày 09/07/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị lần thứ 9 sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất và hành động 06 tháng cuối năm 2018. Ông  Đoàn Văn Hộ, ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bà La Thị Vũ Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị


Đức Long là xã biên giới nằm ở phía đông của huyện Thạch An, cách trung tâm huyện 15km, có tổng diện tích tự nhiên là 3.128,03 ha, trong đó: đất sản xuất nông nghiệp là (cây hàng năm) là 459,16 ha, gồm đất trồng Lúa: 148,66 ha, đất trồng cây hàng năm khác khác: 310,51 ha, đã được đầu tư hệ thống kênh mương để tưới tiêu chủ động trong sản xuất. Toàn xã có 09 xóm với 491 hộ và 1.979 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày và Nùng chiếm đa số khoảng 80%.


Description: C:\Users\admin\Downloads\ĐVTN huyện Thông Nông lao động tình nguyện tại Lễ ra quân Tháng TN.jpg

Thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên - tháng hành động của tuổi trẻ, những ngày này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Cao Bằng cũng đang rất sôi nổi, nô nức triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia


Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng là xã vùng II biên giới, có chiều dài biên giới 10,5km, xã cách trung tâm huyện Hà Quảng 9,6 km về phía Tây Bắc. Có khu di tích lịch sử Pác Bó là nơi được vinh dự thay mặt nhân dân cả nước đón Bác Hồ, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước Người trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam (ngày 28/01/1941). Pác Bó được công nhận là khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. có khu di tích lịch sử Mộ anh Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.914,18 ha; xã có 9 xóm, gồm 436 hộ với 1.700 nhân khẩu, 4 dân tộc chính, trong đó dân tộc Tày chiếm 42,74%, dân tộc Nùng chiếm 53,28%, dân tộc H’Mông chiếm 2,58%, dân tộc Kinh chiếm 1,4%.  Mật độ dân số của xã là 58 người/km2.
 Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam các cấp, sự chỉ đạo của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương trong xây dựng nông thôn mới xã Trường Hà năm 2015 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chi về xây dựng nông thôn mới, hiện nay luôn duy trì và giữ vững các tiêu chi về xây dưng nông thôn mới. Nhân dân xã Trường Hà luôn cần cù, chịu khó, phát  huy truyền thống quê hương cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương chinh sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước.

Nông Văn Hiệusinh năm 1976 đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Trưng Vư­ơng, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng từ tháng 1/2010.
Bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ông thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ và từng năm phù hợp với yêu cầu công tác và tình hình thực tế của địa phương...

Trang