Hướng dẫn Khen thưởng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Số ký hiệu: 105/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 10/5/2019
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Văn Dừa
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Dân Chủ - Pháp luật