THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ MẶT TRẬN CƠ SỞ GIỎI TỈNH CAO BẰNG NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-MTTQ-BTT, ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017), vào hồi 8h00, ngày 10 tháng 10 năm 2017, tại Nhà Thiếu nhi Kim Đồng, thành phố Cao Bằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi toàn tỉnh năm 2017.

Việc tổ chức Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, tính chủ động, sáng tạo, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý tình huống của cán bộ Mặt trận tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn hay cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, của Ủy ban MTTQ của xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tham gia Hội thi có 13 thí sinh đến từ Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, Thành phố trong toàn tỉnh. Hội thi sẽ diễn ra 04 phần thi: Chào hỏi; trả lời câu hỏi trắc nghiệm; xử lý tình huống và phần thi thuyết trình. Với hình thức sân khấu hóa, các nội dung kiến thức trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác dân vận, công tác Mặt trận...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đến xem và cổ vũ cho Hội thi./.

                                                                                                                 BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

Các tin khác