THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG VỀ ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2017