THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG VỀ ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH CAO BẰNG VỀ ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”
            Kính gửi:
                           - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
                           - Các cơ quan Đảng, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang tỉnh;
                           - Các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã; các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Trong những năm qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự nhiệt tình ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Từ nguồn Quỹ vận động được đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 9.111 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo và hỗ trợ cho học sinh nghèo 11.584 lượt người, tặng trên 44.404 suất quà cho người nghèo ăn tết...Những hoạt động trên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với người nghèo.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng xin trân thành cảm ơn, ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp và biểu dương sự đóng góp to lớn của  tập thể các tổ chức, đơn vị, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 38,5% (theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều). Các hộ nghèo đang rất cần hỗ trợ về mọi mặt của Nhà nước, của cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ người nghèo là tình cảm, đạo lý của mỗi người dân Việt Nam, là trách nhiệm của toàn xã hội, với ý nghĩa sâu sắc ấy, nhân “Tháng cao điểm vì nghèo” từ 17/10/2017 -18/11/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng phát động đợt cao điểm, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 và kêu gọi các cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh với lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục sẻ chia, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm mục tiêu thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển của khu vực.
*Mức đóng góp:
Thực hiện theo Công văn số 3006/UBND-TM ngày 18/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”:
        - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...mỗi người ủng hộ từ 01 ngày lương trở lên.
       - Các hộ gia đình buôn bán, kinh doanh dịch vụ ủng hộ từ 50.000,đ trở lên.
        - Các doanh nghiệp Nhà nước ủng hộ từ 5.000.000,đ trở lên.
         - Các doanh nghiệp tư nhân đóng góp tùy lòng hảo tâm tối thiểu 500.000,đ trở lên.
- Các hộ gia đình ở khu vực thị trấn, thành phố có mức sống từ trung bình trở lên đóng góp mỗi hộ từ 10.000,đ trở lên.
- Các hộ gia đình ở nông thôn ủng hộ từ 5.000,đ trở lên (trừ hộ nghèo).
        * Thời gian vận động: Từ ngày phát động cho đến hết 30/11/2017. Trong đó Tháng cao điểm từ 17/10/2017 đến 18/11/2017.
Mọi sự đóng góp xin gửi về: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Cao Bằng, Số tài khoản: 3761.0.3018752.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: Số 49, phố Hồng Việt, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng; điện thoại: 02063.853.922.
Trân trọng cảm ơn!
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 Nguyễn Văn Dừa

 

 

 

Các tin khác