Hội nghị tập huấn công tác thông tin tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội

Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 11 xã, phường và Trưởng ban công tác Mặt trận ở một số khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề: Phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ các cấp. Dư luận xã hội là nguồn thông tin phản hồi có vai trò rất quan trọng đối với quá trình ban hành, tổ chức thực hiện, bổ sung, sửa đổi các quyết định lãnh đạo, quản lý xã hội. Để có những quyết định đúng đắn, các cơ quan lãnh đạo, quản lý cần nắm chắc được tâm trạng, suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đối tượng mà các quyết định hướng đến. Do đó, những người làm công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp phải là những người nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các luồng tin, dư luận xã hội để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Mặt trận, chính quyền các cấp trong công tác. Để nắm bắt dư luận xã hội có nhiều phương pháp, như: phương pháp nắm thông tin định tính (phỏng vấn nhóm tập trung, phỏng vấn sâu); phương pháp nắm bắt thông tin định lượng (phân tích nội dung, điều tra xã hội học); thông qua mạng lưới cộng tác viên... 

                                                                                                                      Nguồn: báo Cao Bằng

Các tin khác