Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng