Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Họ và tên

Chức vụ

ĐT liên hệ

Đoàn Văn Hộ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố CB

3.854.871

Lăng Văn Tán

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Hà Quảng

3.862.998

Hoàng T. Vân Anh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Quảng Uyên

3.820.130

Bàn Văn Lân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyên Bình

3.872.089

Hoàng Văn Khiêm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Trà Lĩnh

3.880.186

Hoàng Văn Hữu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN  Hoà An

3.860.134

Nông Thị Nguyệt

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Bảo lạc

3.870.235

Mã Văn Tiến

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Hạ lang

3.830.218

Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Phục Hoà

3.822.454

Nông Thanh Toại

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thạch An

3.840.236

Hoàng Văn Hồng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Trùng Khánh

3.826.061

Hoàng Văn Páo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Bảo Lâm

3.885.176

Nông Thế Hùng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Thông Nông

3.875.324