Tin tức sự kiện

Description: D:\Nam 2019\Ảnh tư liệu\HN Bảo Lạc\IMG_3256.JPG

Ngày 21/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lạc tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014- 2019. Bà Nông Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị