Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

 

Tổ Chức Bộ Máy Cơ Quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Cao Bằng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT. CƠ QUAN

ĐT. DI ĐỘNG

GMAIL

 

1. TT UB MTTQ tỉnh

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Dừa

Chủ tịch

026.3853.926

0988.772.906

duathachan@gmail.com

02

Nông Thị Tuyết

Phó Chủ tịch

026.3882.268

0915.015.719

tuyetmtcb@gmail.com

02

Đặng Thị Duyên

Phó Chủ tịch

026.3953.400

0914.606.650

dangduyenvpmt@gmail.com

 

2. Văn Phòng

 

 

 

 

01

Nguyễn Hùng Cường          

Chánh Văn phòng - Trưởng ban TC

026.3853.921

0987.584.888

nhcuongcb@gmail.com

02

Hoàng Thị Hương Lan

P.Chánh Văn phòng

026.3853.925

0946.381.676

hoanghuonglan76@gmail.com

03

Nông Thị Kim Tuyến

Kế toán

026.3852.247

0975.495.298

nongtuyennt@gmail.com

04

Lăng Thị Hà

Văn thư

026.3859.078

0916.019.686

vanphongmttqcb@gmail.com

 

3. Ban Tổ chức

 

 

 

 

01

Đinh Thị Huệ

P.Trưởng ban - phụ trách TĐKT

026.3858.551

0982.099.202

tochucmtcb@gmail.com

 

4. Ban Tuyên Giáo

     

 

01

Phạm Hải Hồng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

026.3956.922

0168.5833.195

tuyengiaomtcb@gmail.com

 

5. Ban Phong trào

 

 

 

 

01

Nông Thị Bay

Trưởng ban

026.3853.922

0945.266.418

baynongcb@gmail.com

 

6. Ban Dân chủ - PL

 

 

 

 

01 Trịnh Quý Nam Trưởng ban   0948.179.078  

02

Hoàng Quang Chuẩn

Phó Trưởng ban

026.3858.584

0984.135.080

bandcplcb@gmail.com

 

7. Ban Dân tộc - TG

 

 

 

 

01

Bế Thị Lan

Trưởng ban

026.3858.264

0916.972.466

bandttgmt@gmail.com